Statystyki zdarzeń drogowych

Zdarzenia drogowe zaistniałe na terenie powiatu kłobuckiego

W 2020 roku na drogach powiatu kłobuckiego zaistniało ogółem 747 zdarzeń drogowych, w tym 50 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 6 osób, 61 osób doznało obrażeń ciała. Ponadto odnotowano 697 kolizji drogowych.

W porównaniu do 2019 roku nastąpił spadek w liczbie zdarzeń drogowych o 41 zdarzeń. Spadek odnotowano w liczbie kolizji drogowych o 57 zdarzeń. Wzrost odnotowano w liczbie wypadków drogowych o 16 oraz w liczbie osób rannych o 28. Spadek odnotowano w liczbie ofiar śmiertelnych o 4.

Zagrożenie na drogach w rejonach poszczególnych gmin powiatu kłobuckiego w 2020 roku

 

GMINA

WYPADKI

ZABICI

RANNI

KOLIZJE

KŁOBUCK

19

1

22

273

WRĘCZYCA WIELKA

6

1

7

132

KRZEPICE

5

2

4

73

MIEDŹNO

4

1

3

45

OPATÓW

5

1

7

53

POPÓW

4

-

4

40

PANKI

4

-

10

38

LIPIE

-

-

-

21

PRZYSTAJŃ

3

-

4

22

POWIAT

50

6

61

697

Najwyższe zagrożenie zdarzeniami drogowymi oraz ich skutkami występuje na terenie gminy Kłobuck, gminy Wręczyca Wielka oraz gminy Krzepice.