Punkty pomiaru prędkości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Punkty pomiaru prędkości

Punkty pomiaru prędkości

WYKAZ  NIEKTÓRYCH  MIEJSC  WYZNACZONYCH 
DO  DOKONYWANIA STATYCZNEGO  POMIARU  PRĘDKOŚCI
PRZY  UŻYCIU RADAROWYCH  MIERNIKÓW  PRĘDKOŚCI

 

(nie dotyczy pracy urządzeń do samoczynnej rejestracji
przekroczeń prędkości, tzw. "Fotoradarów")

  

Trasa DK 43:
Gruszewnia ul. Kłobucka w obrębie sklepu spożywczego 54km
Libidza ul. Częstochowska –rejon szkoły 51,1km
Kłobuck ul. Częstochowska –restauracja Nowa
Kłobuck ul. Wieluńska –na wysokości dworca  PKS
Waleńczów ul. Częstochowska –sklep zaopatrzenia rolniczego
Waleńczów ul. Częstochowska –na wysokości poczty
Krzepice ul. Kuźniczka
Zajączki Drugie 25km
Szarki

 

Trasa DK 42:
Kleśniska ul. Jaworska 75,5
Parzymiechy ul. Częstochowska 78,4 km

 

Trasa DW 494:
Przystajń ul. Powstańców Śląskich –w obrębie posesji 95
Przystajń ul. Częstochowska –w obrębie posesji 92-98
Panki ul. 1000 lecia –na wysokości stacji paliw
Wręczyca Wielka ul. Częstochowska –w obrębie stacji paliw
Wręczyca Wielka ul. 3-go Maja –na wysokości posesji 58
Kalej –w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową S 2048
Nowa Szarlejka –w obrębie posesji nr 146

 

Trasa DW 491
Biała ul. Częstochowska –obręb sklepu rolniczego KOLIBA
Biała ul. Częstochowska –100 metrów za ostatnim przystankiem w kierunku m. Kamyka
Kamyk ul. Szkolna –na wysokości cmentarza
Miedźno ul. Częstochowska –w obrębie stacji paliw
Miedźno ul. Częstochowska –w rejonie skrzyżowania z drogą do Izbisk i Władysławowa
Zawady ul. Częstochowska –na wysokości pawilonów handlowych
Smolarze –5,3km

 

Drogi powiatowe
S 2004 - Krzepice ul. Dąbrowskiego
S 2070 –Starokrzepice ul. Oleska
S 2071 –Starokrzepice ul. Krzepicka
S 2065 –Czarna Wieś ul. Słoneczna
S 2028 –Miedźno ul. Wyzwolenia
S 2009 –Albertów –okolice Firmy JAMAR
S 2009 –Lindów –okolice sklepu LEWIATAN
S 2066 –Popów –parking przy sklepie
S 2036 –Konieczki –okolice szkoły
S 1025 –Borowianka –okolice tartaku
S 2068 –Biała ul. Jasnogórska
S 2034 –Kłobuck ul. Szkolna
S 2034 –Kamyk ul. Reymonta
S 2065 –Wreczyca Wielka ul. Sienkiewicza