Punkt kontroli autobusów - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Punkt kontroli autobusów

Punkt kontroli autobusów

Prosimy organizatorów wypoczynku dla dzieci, ich opiekunów i rodziców o odpowiednio wcześniejsze informowanie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokarów.

Informacje takie można przekazywać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Kłobucku lub telefonicznie na numer: 47 8582290.

Wcześniejsza informacja o kontroli autokarów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie służby dla policjantów, co usprawni wykonanie tych czynności.

W naszym powiecie miejscem wyznaczonym do kontroli jest parking za D.H. Merkury w Kłobucku.

Sprawdzenia autobusów w uzasadnionych przypadkach będą również wykonywane na trasie ich przejazdu.