Wiadomości

Konsultacje w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 22.02.2021

Od 22 lutego rusza kolejna edycja „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Kłobuccy mundurowi wzorem lat ubiegłych aktywnie włączają się do akcji, która trwa od 22 do 28 lutego.

W Polsce z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem dzień 22 lutego ustanowiono Dniem Ofiar Przestępstw.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Porady prawne będzie można również uzyskać w kłobuckiej komendzie. Każdego dnia w trakcie trwania akcji, w godzinach 6.00-22.00 do wyznaczonej osoby pełniącej dyżur mogą zgłaszać się osoby, które chciałyby zasięgnąć porady dotyczącej praw osób pokrzywdzonych. Dyżurujący policjanci, w ramach wykonywanych czynności, posiadanej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań karnych, udzielać będą niezbędnych informacji. Konsultacje odbywać się będą przy zachowaniu obowiązującego w urzędach reżimu sanitarnego

Konsultacje w terminie od 22 do 26 lutego 2021 r. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku przy ulicy Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5 w godzinach 06.00-22.00 lub telefonicznie pod numerem 47 85 822 00.

Dyżur w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Częstochowie przy ulicy Kilińskiego 23 w terminie od 22 do 26 lutego: telefonicznie codziennie w godzinach 9:00-18:00. Osobiste przyjęcia interesantów w dniach od 24 do 26 lutego w godzinach 9:00-12:00 wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i po uprzednim zapisaniu się droga telefoniczną podając tematykę rozmowy (karna, cywilna, administracyjna). Zapisy prowadzone są przez pracowników sekretariatu od dnia 19.02.2021 roku.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym ►

Serdecznie zapraszamy!