ODPRAWA ROCZNA KŁOBUCKICH POLICJANTÓW - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Wiadomości

ODPRAWA ROCZNA KŁOBUCKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 22.01.2021

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku odbyła się odprawa roczna, podsumowująca pracę kłobuckiej Policji w 2020 roku. Podczas spotkania insp. Tomasz Górka przedstawił wyniki osiągnięte przez jednostkę w ubiegłym roku oraz omówił priorytety na 2021 rok.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku odbyła się odprawa roczna, podsumowująca pracę kłobuckiej Policji w 2020 roku. Podczas spotkania insp. Tomasz Górka przedstawił wyniki osiągnięte przez jednostkę w ubiegłym roku oraz omówił priorytety na 2021 rok.

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji odbyła się odprawa roczna policjantów i pracowników cywilnych garnizonu kłobuckiego.

Przy zachowaniu reżimu sanitarnego w naradzie uczestniczyła kadra kierownicza jednostki. Odprawie przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku inspektor Tomasz Górka, który omówił osiągnięte wyniki stróżów prawa zwalczających przestępczość gospodarczą i kryminalną.

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku młodszy inspektor Artur Wilczyński, który przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu analizując wyniki pracy mundurowych z prewencji i ruchu drogowego.

Komendant wskazał, że w 2021 roku jednym z priorytetów kłobuckiej policji będą działania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności na eliminowanie zagrożeń związanych z udziałem pieszych, a także zatrzymywaniu jak największej liczby kierowców prowadzących swoje pojazdy pod działaniem alkoholu lub narkotyków.

Ponadto, w dalszym ciągu mundurowi będą koncentrować się na koncepcji pracy dzielnicowych „Dzielnicowy bliżej nas” oraz wykorzystywaniu interaktywnego narzędzia „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.

Szef kłobuckich stróżów prawa zapowiedział kontynuację dotychczasowych działań kłobuckiej policji w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa. Ponadto przypomniał o Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach na rzecz której między innymi można przekazać 1% podatku.

Korzystając z obecności kadry kierowniczej, szef kłobuckiej policji uroczyście pożegnał odchodzącego na emeryturę po 30 latach służby aspiranta sztabowego Artura Troczkę. Funkcjonariusz pełnił swoje obowiązki służbowe na stanowisku koordynatora Zespołu do spraw Wykroczeń Wydziału Prewencji. Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku, w imieniu policjantów i pracowników cywilnych jednostki, złożył podziękowania za wieloletnią współprace i zaangażowanie oraz życzył wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Na zakończenie spotkania, insp. Tomasz Górka zwrócił się do kierownictwa kłobuckiej policji i podziękował wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym policji, za zaangażowanie i bardzo dobrą pracę w 2020 roku.