Nie bądź obojętny - reaguj! - Zielona strefa - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Zielona strefa

Nie bądź obojętny - reaguj!

„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”


Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt


Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli posiadasz informacje o nieuzasadnionym bądź niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, zadawaniu cierpienia lub świadomym dopuszczaniu do zadawania bólu oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do naszej jednostki Policji bądź dzwoniąc na poniższe telefony: 997 lub 112.