Pomoc ofiarom przestępstw

Punkty pomocy ofiarom przestępstw w powiecie kłobuckim

L.p.

Instytucja i adres instytucji

Telefon

1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku ul. Zamkowa 12

(34) 373 51 00

2.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku ul. Zamkowa 12

(34) 373 51 00

3.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach, ul. Częstochowska 13

(34) 317 57 20

4.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach, ul. Częstochowska 27

(34) 317 53 41

5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu, ul. Częstochowska 27

(34) 318 80 33 do 35

6.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lipiu, ul. Częstochowska 29

(34) 318 80 33 do 35

7.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnie ul. Ułańska 25

(34) 318 17 38

8.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedźnie ul. Ułańska 25

(34) 317 80 10

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, ul. Kościuszki 27

(34) 319 60 33

10.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie, ul. Kościuszki 27

(34) 319 61 00

11.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach, ul. Tysiąclecia 5

(34) 317 90 34

12.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pankach, ul. Tysiąclecia 5

(34) 317 09 35

13.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6

(34) 3177 067 w. 222

14.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popowie, Zawady, ul. Częstochowska 6

(34) 317 70 67

15.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni, ul. Częstochowska 5

(34) 319 10 44

16.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni, ul. Częstochowska 5

(34) 319 11 53

17.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1

(34) 319 24 66

18.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej, ul. Sienkiewicza 1

(34) 319 24 66

19.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie ul. Kilińskiego 23

(34) 361-56-03

20.

Sąd Rejonowy w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35

(34) 364 41 00

21.

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw dziecka, Kłobuck ul. Harcerska 4

508 217 991

 

22.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Kłobuck ul. Skorupki 46

(34) 317 27 57

23.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku

ul. Harcerska 4

603 427 149

24.

Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii Kłobuck ul. Targowa 1

(34) 317 11 58

25.

Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuck ul. Targowa 1

(34) 317 11 58

26.

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu w Kłobucku

ul. Rómmla 4a

(34) 317 26 55

27.

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach

ul. Częstochowska 1

(34) 318 91 54

(34) 318 94 46

28.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku ul. Skorupki 46

(34) 310 06 76

W naszym województwie pomoc dla osób pokrzywdzonych organizuje i koordynuje Ośrodek Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bielsku-Białej, który działa z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobne ośrodki funkcjonują we wszystkich województwach, tworząc Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Aktualnie pokrzywdzeni zgłaszać mogą się do OPdOPP w Bielsku-Białej ul. Traugutta 21


Zgłoszenia przyjmowane są:
 Osobiście od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 18.00 w piątek 9.00-12.00
 Telefonicznie pod nr 033/822 46 90
 E-mail pokrzywdzeni@bk-europe.pl
 Skype: pokrzywdzenibb
 GG 40 84 359
Informacje o prawach pokrzywdzonych oraz możliwości uzyskania pomocy znajdują się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl