Zmiany w "Niebieskiej Linii" - Jak unikać zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Jak unikać zagrożeń

Zmiany w "Niebieskiej Linii"

Informujemy, że uległy zmianie godziny pracy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Obecnie instytucja ta świadczy pomocw następujacych formach:

- telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 0 801 12 00 02 - czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 22:00, w niedzielę i święta 8:00 - 16:00,

- poradnia internetowa - adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info,

- telefoniczna poradnia prawna - czynna w poniedziałki i piątki w godzinach 17:00 - 21:00, oraz pod numerem  0 801 12 00 02 w środy w godzinach 18:00 - 22:00.